Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

20Մ.
1. Օբյեկտի ավտոմատ որոնման համակարգը 2Մ.
2. Windows XP օպերացիոն համակարգում oբյեկտը որոնելը 2Մ.
3. Ֆայլերի կամ ֆայլադարանների որոնման պատուհանը 4Մ.
4. Windows XP օպերացիոն համակարգում Ֆայլերի կամ ֆայլադարանների որոնման պատուհանը 6Մ.
5. Օբյեկտի որոնման պատուհանը ըստ հատկության 6Մ.