Մտածի՛ր և ճիշտ պատասխանը գրի՛ր դատարկ վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը.

էլեկտրոնային հասցեն գրվում է միայն լատինական տառերով և բացատանիշ չի պարունակում։ (Գրել այո կամ ոչ)
 
Պատասխան՝