Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Էլեկտրոնային փոստի աշխատանքի սկզբունքը

Բարդություն հեշտ

2
2. Նամակների տեղադրումը սերվերի վրա

Բարդություն հեշտ

2
3. «Փոստարկղ»-ի գաղափարը

Բարդություն հեշտ

2
4. Նամակների պահպանումը

Բարդություն միջին

4
5. Նամակի պարունակությունը

Բարդություն միջին

4
6. Ի՞նչ է նշանակում E-mail

Բարդություն միջին

4
7. Էլեկտրոնային փոստի կառուցվածքը

Բարդություն բարդ

6
8. էլեկտրոնային հասցեի կազմությունը

Բարդություն բարդ

6
9. Ինչպե՞ս է կազմված էլեկտրոնային հասցեն

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ