Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր դատարկ վանդակում:
 
\(ani@informatika.am\) էլեկտրոնային հասցեի մեջ ____________ նշանից աջ գրվածը ստացողի համակարգչի դոմենային հասցեն է: