Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. «Փոստարկղ»-ի գաղափարը 2Մ.
2. Ի՞նչ է նշանակում E-mail 4Մ.
3. Ինչպե՞ս է կազմված էլեկտրոնային հասցեն 6Մ.