Մտածի'ր և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Վիրուսակիր ծրագիրը կարող է էկրանին բերվող պատկերն աղավաղել: (Գրել այո կամ ոչ)