Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր դատարկ վանդակում:
 
Արագ թե՞ դանդաղ է աշխատում վիրուսակիր համակարգիչը: