Ընտրել մեկ սխալ պատասխան:
 
Համակարգչում երեք պայմանանշանի կոդավորման համար հատկացվում է՝