Մտածի'ր և պատասխանի'ր:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ երկուական \(101101\) թիվը տասական համակարգում ներկայացնելու դեպքում այն հավասար է \(45\)-ի: