Կարդա' հարցը և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ (Գրել այո կամ ոչ)

\(111111\) կոդը պարունակում է ընդամենը \(6\) պայմանանշան և լրիվ կոդը կլինի \(0110111001\)