ճիշտ պատասխանը գրի՛ր պատասխանների համար նախատեսված վանդակում:
 
Տասական համակարգում \(21\) ամբողջ թիվը երկուական համակարգում ներկայացնելիս այն հավասար է՝