Մտածի'ր և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Օգտվելով պայմանանշանների կոդերի աղյուսակից ի՞նչ գրառում կստանանք երկուական կոդում ներկայացված \(111110011011001111110001\) կոդից:
 
4 (1).JPG