Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մոդելների դասակարգումը

Բարդություն հեշտ

2
2. Գիտա-տեխնիկական մոդելներ

Բարդություն հեշտ

2
3. Գուշակիր բառը

Բարդություն միջին

4
4. Մոդելների դասակարգումն ըստ կառուցման նպատակի

Բարդություն միջին

4
5. Փորձարարական մոդելների պատրաստումը

Բարդություն միջին

4
6. Իմիտացիոն և ուսուցողական մոդելներ

Բարդություն բարդ

6
7. Իմիտացիոն մոդել

Բարդություն բարդ

6
8. Մոդելների դասակարգումն ըստ կառուցման նպատակի

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար