Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Գիտա-տեխնիկական մոդելները ստեղծվում են որևէ գործընթաց կամ երևույթ ուսումնասիրելու նպատակով: Նման մոդելների հետ ենք առընչվում, օրինակ, քիմիայի դասերին իրականացվող փորձերի ընթացքում, ֆիզիկայի դասաժամերին` ուսումնասիրելով, օրինակ, ______________ աշխատանքի սկզբունքը և այլն: