ճիշտ պատասխանը գրի՛ր պատասխանների համար նախատեսված վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ գրաֆիկական խմբագրիչներին չեն դիմում այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է որևէ պատկերայն մոդել, կամ սխեմա ստեղծել, իսկ տեքստային խմբագրիչները կիրառում են տեքստային (նշանային) մոդելներ ստեղծելիս: (Գրել այո կամ ոչ)