Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Օբյեկտ և մոդել

Բարդություն հեշտ

2
2. Երևակայական և նյութական մոդելներ

Բարդություն հեշտ

2
3. Բանավոր կամ մտային մոդելներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Գուշակիր բառը

Բարդություն բարդ

6
5. Լեզուները կարող են լինել

Բարդություն միջին

4
6. Մոդելների դասակարգումն ըստ ներկայացման ձևի

Բարդություն միջին

4
7. Նյութական և մտային մոդելներ

Բարդություն բարդ

6
8. Մաթեմատիկական մոդելներ

Բարդություն բարդ

6
9. Մտային և բանավոր մոդելներ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար