Կարդա' հարցը և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Երբեմն պետք է լինում բանավոր կամ _________________ մոդելը վերլուծել համակարգչի օգնությամբ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է պայմանանշանների այնպիսի համակարգ մշակել, որն ընդունված և հասկանալի լինի կիրառողների համար: