Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Օբյեկտ և մոդել 2Մ.
2. Բանավոր կամ մտային մոդելներ 2Մ.
3. Լեզուները կարող են լինել 4Մ.
4. Նյութական և մտային մոդելներ 6Մ.
5. Մաթեմատիկական մոդելներ 6Մ.