Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16Մ.
1. Օբյեկտների նկարագրությունը 2Մ.
2. Օբյեկտները բնորոշվում են միմյանց նկատմամբ ունեցած հարաբերություններով 6Մ.
3. Օբյեկտի հատկությունը 4Մ.
4. Երևույթներ 4Մ.