Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Օբյեկտ: Օբյեկտի անվանումը

Բարդություն հեշտ

2
2. Օբյեկտների նկարագրությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Երևույթներ

Բարդություն միջին

4
4. Օբյեկտի հատկությունը

Բարդություն միջին

4
5. Օբյեկտները բնորոշվում են միմյանց նկատմամբ ունեցած հարաբերություններով

Բարդություն բարդ

6
6. Մոդելավորում և մոդել

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք: Թեմա՝ Օբյեկտ և մոդել

Բարդություն միջին

16

Ուսումնական ձեռնարկներ