Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Էջի ձևաչափի ճիշտ սահմանումը

Բարդություն հեշտ

2
2. էջի ձևաչափը սահմանելը

Բարդություն հեշտ

2
3. Page Setup խմբի Margins կոճակը

Բարդություն հեշտ

2
4. Margins ներդիր պատուհանի Margins դաշտը

Բարդություն միջին

4
5. Orientation կոճակը

Բարդություն միջին

4
6. Orientation դաշտը

Բարդություն միջին

4
7. Page Setup պատուհանի Margins և Paper ներդիրները

Բարդություն բարդ

6
8. Page Setup պատուհանի Paper ներդիրը

Բարդություն բարդ

6
9. Չափման միավոր ընտրելը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար