Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14Մ.
1. Էջի ձևաչափի ճիշտ սահմանումը 2Մ.
2. Page Setup խմբի Margins կոճակը 2Մ.
3. Orientation կոճակը 4Մ.
4. Page Setup պատուհանի Margins և Paper ներդիրները 6Մ.