Կարդա' հարցը և պատասխանի'ր:
 
էջի ֆոնը հեռացնելու համար է ծառայում \(Page\) \(Layout\) ներդիրի \(Page\) \(Background\) խմբում ներառված ______________________ կոճակով բացվող պատուհանի \(Remove\) \(Watermark\) կոճակը: