Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Փաստաթղթի էջի ֆոնը ձևավորելը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գրաֆիկական ֆոն ստեղծելը

Բարդություն հեշտ

2
3. Էջի ֆոնը հեռացնելը

Բարդություն հեշտ

2
4. Style դաշտը

Բարդություն միջին

4
5. Տեքստային ֆոն ստեղծելը

Բարդություն միջին

4
6. Գեղեցիկ եզրագծերի կառուցումը

Բարդություն բարդ

6
7. Ինչպե՞ս ստեղծել գրաֆիկական ֆոն

Բարդություն բարդ

6
8. Page Layout ներդիրի Page Background խմբի կոճակները

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք: Թեմա՝ Էջի ֆոնի ձևավորում

Բարդություն միջին

19

Նյութեր ուսուցչի համար