Մտածի'ր և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ (Գրել այո կամ ոչ)

\(Microsoft\) \(Office\) \(Access\) \(2007\) համակարգի կոնստրուկտորի պատուհանը բաղկացած է ինը սյուներից: