Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
\(Microsoft\) ___________________ \(Access\) \(2007\) համակարգի շաբլոնների օգնությամբ աղյուսակ ստեղծելու տարբերակն ընտրելու դեպքում տիպային աղյուսակ ձևավորելու հնարավորություն ենք ստանում և այստեղ կարևորը աղյուսակի նմուշը ճիշտ ընտրելն է: