Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ \(Yes/No\) տրամաբանական տվյալների տիպը կարող է պարունակել \(Այո\) կամ \(Ոչ\) արժեքներից որևէ մեկը: