Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Ո՞ր կոճակի միջոցով հնարավոր է աղյուսակի ստեղծում` տվյալների ներմուծմամբ:
 
Capture.JPG