Աղյուսակ ստեղծելու համար պետք է ընտրել \(Create\) ներդիրի \(Tables\) խմբի օգնությամբ հնարավոր աղյուսակի ստեղծում` տվյալների ներմուծմամբ: