Ընտրել մեկ սխալ պատասխան:

Եթե որոնումն իրականացվելու է դաշտում, ապա \(Match\) դաշտում պետք է ընտրել հետևյալ տարբերակներից անհրաժեշտը.