Մտածի'ր և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Եթե որոնումն իրականացվելու է դաշտում, ապա \(Match\) դաշտում պետք է ընտրել հետևյալ տարբերակներից անհրաժեշտը.

• \(Any\) \(Part\) \(of\) \(Field\) – որոնումն իրականացնել դաշտի որևէ ___________________,
• \(Whole\) \(Field\)– որոնումն իրականացնել ամբողջ դաշտում,
• \(Start\) \(of\) \(Field\) – որոնումն իրականացնել նշված դաշտի սկզբից: