Կարդա' հարցը և պատասխանի'ր:
 
Աղյուսակի որևէ գրառում __________________ համար անհրաժեշտ է մկնիկի ցուցիչը տեղադրել գրառման ձախ եզրային վանդակի վրա և, երբ ցուցիչը կձևափոխվի սլաքի, սեղմել ձախ սեղմակը: