Տառերի տեղերը փոխելով գուշակել, թե ի՞նչ բառեր կամ բառ կստացվի, որոնք կապված են  տվյալների հենքերի հետ գործողություններ կատարելու հետ:
 
Onpe Reenct Dbaatase