Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տվյալների հենքի ստեղծումը

Բարդություն հեշտ

2
2. Արագ հասանելիության վահանակ

Բարդություն հեշտ

2
3. Վերնագրի տող

Բարդություն հեշտ

2
4. Microsoft Access 2007 համակարգի միջավայր մտնելը

Բարդություն միջին

4
5. Գուշակիր բառը

Բարդություն բարդ

6
6. Տվյալների նոր հենք ստեղծելը

Բարդություն բարդ

6
7. Microsoft Access 2007 համակարգի պատուհանը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար