Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16Մ.
1. Տվյալների հենքի ստեղծումը 2Մ.
2. Վերնագրի տող 2Մ.
3. Գուշակիր բառը 6Մ.
4. Microsoft Access 2007 համակարգի պատուհանը 6Մ.