ճիշտ պատասխանը գրի՛ր պատասխանների համար նախատեսված վանդակում:
 
Ո՞ր համարով է համարակալված \(Microsoft\) \(Access\) \(2007\) համակարգի պատուհանի վիճակի տողը:
 
harc.JPG