Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ տվյալների հենք կարելի է ստեղծել \(Template\) \(Categories\) խմբի \(From\) \(Microsoft\) \(Office\) \(Online\) հրամանով բացվող շաբլոններից որևէ մեկի օգնությամբ: