Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Ի՞նչն է արտածվում \(Microsoft\) \(Access\) \(2007\) համակարգի պատուհանի վերնագրի տողում: