Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Ինֆորմացիան հնարավոր է պահպանել ինֆորմացիայի կրիչների վրա: