Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տեղեկագրեր

Բարդություն հեշտ

2
2. Համակարգչային տեխնոլոգիաներ

Բարդություն հեշտ

2
3. Ինֆորմացիա պահպանելու և մշակելու նպատակով ստեղծված ծրագրային միջոցներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Գուշակիր բառը

Բարդություն միջին

4
5. Տվյալների հենք հասկացությունը

Բարդություն միջին

4
6. Ինֆորմացիայի խմբավորումը

Բարդություն բարդ

6
7. Տվյալների կառուցվածքայնացում

Բարդություն բարդ

6
8. Կառուցվածքայնացում և տվյալների հենք

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք: Թեմա՝ Տվյալների հենքեր

Բարդություն միջին

20

Նյութեր ուսուցչի համար