Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր դատարկ վանդակում:
 
Եթե տվյալների կառուցվածքայնացման ընթացքում համակարգիչ է կիրառվել, ապա ստեղծվածը տվյալների հենքի համակարգչային տարբերակն է, հակառակ դեպքում` ոչ _______________________ :