Մտածի'ր և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ տվյալների միևնույն հենքի մեջ եղած տեղեկույթները թե՛ իմաստով, և թե՛ տրամաբանությամբ չպետք է իրար կապակցված լինեն: (Գրել այո կամ ոչ)
 
Պատասխան՝