Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր դատարկ վանդակում:
 
Հենքերի մեջ կուտակվածը պետք է լիննի այնպիսի կապակցված ինֆորմացիա, որը թույլատրում է հստակ պատկերացում կազմել որևէ օբյեկտի, երևույթի կամ գործընթացի վերաբերյալ: Գրել այո կամ ոչ: