Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Տեղեկագրեր 2Մ.
2. Ինֆորմացիա պահպանելու և մշակելու նպատակով ստեղծված ծրագրային միջոցներ 2Մ.
3. Գուշակիր բառը 4Մ.
4. Կառուցվածքայնացում և տվյալների հենք 6Մ.
5. Ինֆորմացիայի խմբավորումը 6Մ.