Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Տվյալների հենքեր 8-րդ դասարան

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տեղեկագրեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կպաված տեղեկագրերի հետ
2. Համակարգչային տեխնոլոգիաներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված համակարգչային տեխնոլոգիաների հետ
3. Ինֆորմացիա պահպանելու և մշակելու նպատակով ստեղծված ծրագրային միջոցներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված ինֆորմացիա պահպանելու և մշակելու նպատակով ստեղծված ծրագրային միջոցների հետ
4. Գուշակիր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Աշակերտը պետք է գուշակի բառը ՝ կապված տվայլների բազաների հետ
5. Տվյալների հենք հասկացությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված տվյալների հենք հասկացության հետ
6. Ինֆորմացիայի խմբավորումը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված ինֆորմացիայի խմբավորման հետ
7. Տվյալների կառուցվածքայնացում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված տվյալների կառուցվածքայնացման հետ
8. Կառուցվածքայնացում և տվյալների հենք 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կառուցվածքայնացման և տվյալների հենքի հետ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք: Թեմա՝ Տվյալների հենքեր 00:20:00 միջին 20Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հարցերին՝ կապված տվյալների հենքերի հետ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք: Թեմա՝ Տվյալների հենքեր 00:20:00 միջին 18Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հարցերին՝ կապված տվյալների հենքերի հետ
2. Ստուգողական աշխատանք: Թեմա՝ Տվյալների հենքեր 00:20:00 միջին 12Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հարցերին՝ կապված տվյալների հենքերի հետ