Տրված տողում լրացրու այն տարբերակը, որը չի համապատասխանում օրինաչափությանը:
 
թելամամուռ → իժալեզու → վահանապտեր → ձարխոտ
 
Պատասխան՝