Որոշիր, թե տրված նկարում ի՞նչ բուսատեսակ է (ջրիմուռ, մամուռ, պտեր, գետնամուշկ, ձիաձետ) պատկերված և ո՞ր ենթաթագավորությանն է պատկանում, գրիր անվանումները.
 
Huperzia_selago.jpg
 
\((1) \)   
բուսատեսակ
 
\((2)\)
կարգաբանական դիրք
 
 բույսերի ենթաթագավորություն
                                                                                                                     
Աղբյուրները
https://maxpull-tlu7l6lqiu.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2015/04/fir-clubmoss.jpg