Գրիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Գրիր (եզակի թվով) \(3\) համարի ներքո պատկերված կառուցվածքային միավորի անվանումը:
 
bv.png
 
Պատասխան՝
 
2. Ընտրիր այն գործառույթը կամ բնորոշումը, որը հատկանշական է տվյալ կառուցվածքային միավորի համար և լրացրու համապատասխան համարը:
 
\(1.\) Ամրացնում է բույսը գետնին:
\(2.\) Կանաչաշագանակագույն և չճյուղավորված:
\(3.\) Խիտ, նեղ և կանաչ:
\(4.\) Ապահովում է սպորների հասունացումը:
\(5.\) Կկվավուշի արական և իգական բույսերը:
\(6.\) Կկվավուշի ոտիկը և տուփիկը:
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
http://ketenewplymouth.peoplesnetworknz.info/image_files/0000/0002/0784/moss_structure.jpg