Որոշիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Նշիր այն թիվը, որի ներքո պատկերված է բույսի տերևները:
 
21160790.jpg
 
Պատասխան՝
 
2Մարմնում մեծ քանակությամբ ջուր կարող է կուտակել 
Աղբյուրները
https://www.syl.ru/misc/i/ai/355733/2116079.jpg