Որոշիր ճիշտ պատասխանները:
 
1. Բազմաբջիջ կենդանիների մարմնի հստակ ձևն ապահովող օրգանները կոչվում են մկաններ, մաշկ և
 
:
 
man-head.jpg
  
2. Մարդիկ տեղաշարժվում են ով (պատասխանը գրել հոգնակի թվով):
Աղբյուրները
http://g2000thailand.com/media/catalog/category/man-head.jpg